Teenuse kasutamistingimused

Seda veebilehte haldab SIA PRO. Sellel lehel viitavad terminid "meie" ja "meid" SIA PRO-le. SIA PRO pakub seda veebilehte koos kogu informatsiooni, tööriistade ja teenustega, mis sellel veebilehel Teie jaoks saadaval on eeldusel, et te nõustute kõikide siin väljatoodud tingimuste ja poliitikatega.

Meie veebilehte külastades ja/või meilt midagi ostes võtate osa meie "teenusest" ning nõustute järgmiste tingimustega ("teenuse kasutamistingimused"), sealhulgas täiendavad tingimused ja poliitikad, millele on viidatud siin ja/või hüperlingiga. Need teenuse kasutamistingimused kehtivad ilma piiranguteta kõikidele lehe kasutajatele, olgu nendeks sirvijad, müüjad, kliendid, kaupmehed ja/või sisu loojad.

Palun lugege need teenuse kasutamistingimused enne meie veebilehe külastamist või kasutamist läbi. Meie veebilehte külastades või selle mistahes osa kasutades nõustute nende teenuse kasutamistingimustega. Kui Te ei nõustu selle lepingu kõikide tingimustega, siis ei tohi Te seda veebilehte külastada ega kasutada selle teenuseid. Kui neid teenuse kasutamistingimusi peetakse pakkumiseks, on nendega nõustumine piiratud selgesõnaliselt nende teenuse kasutamistingimustega.

Iga uus funktsioon või tööriist, mis meie praegusele poele lisatakse, alluvad samuti nendele teenuse kasutamistingimustele. Saate sellelt lehelt vaadata iga hetk teenuse kasutamistingimuste kõige värskemat versiooni. Jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada mistahes nende teenuse kasutamistingimuste osa, postitades sel juhul meie veebilehele uuendused ja/või muudatused. Selle lehe perioodiline muutuste osas kontrollimine on Teie vastutus. Selle veebilehe külastamine või kasutamine peale mistahes muudatuse postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

Meie poodi majutab Shopify Inc. Nad pakuvad meile e-poe platvormi, mis võimaldab meil Teile oma tooteid ja teenuseid müüa.

1. OSA - VEEBIPOE TINGIMUSED

Nõustudes nende teenuse kasutamistingimustega kinnitate, et Te olete oma elukohariigis täisealine või et Te olete oma elukohariigis täisealine ning olete andnud alaealisele loa seda lehte kasutada.

Te ei tohi kasutada meie tooteid mistahes ebaseaduslikel või volitamata eesmärkidel ning Te ei tohi teenuse kasutamisel rikkuda oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult autoriõiguse seadused).

Te ei tohi edastada usse, viiruseid ega teisi hävitava loomuga koode.

Nende tingimuste mistahes rikkumise korral suletakse Teie konto koheselt.

2. OSA – ÜLDTINGIMUSED

Meie veebipoes müüdavate toodete hinnad kuvatakse toodete kõrval. Hinnale lisandub saatekulu.

Saatekulu sõltub ostja asukohast ja tarnemeetodist. Saatekulu näidatakse kui ostja esitab tellimuse.

Tooteinfot kuvatakse veebipoes toote läheduses. Kõik hinnad kuvatakse eurodes.

Tellimuse esitamiseks tuleb lisada soovitud tooted oma ostukorvi. Tellimuse lõpule viimiseks tuleb täita ära nõutavad väljad ja valida kõige sobilikum tarnemeetod. Seejärel kuvatakse ekraanil kogusumma. Tasuda saab pangaülekandega või mõnda teist maksemeetodit kasutades, nagu PayPal või Maksekeskus.

Maksekeskuses saab maksta Eesti pangalinkide kaudu – Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID.

Võtame vastu ainult eurodes tehtud makseid.

Leping jõustub, kui makstav summa kantakse pangakontole või kui see on jõudnud veebipoe kontole.

Kui me ei saa tellitud tooteid kohale toimetada, sest need on laost otsa saanud või mõnel muul põhjusel, teavitatakse ostjat sellest esimesel võimalusel ning hüvitatakse rahasumma (sealhulgas saatekulu) mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates teate saamisest.

Jätame endale õiguse keelduda oma teenusele  mistahes hetkel ja mistahes põhjusel juurdepääsu andmast.

 Mõistate, et Teie sisu (ei sisalda krediitkaardi infot) võidakse edastada krüpteerimata kujul ning edastamine võib (a) toimuda erinevatesse võrkudesse; ning (b) see võib sisaldada muutmisi, et vastata ühendatavate võrkude või seadmete tehnilistele nõuetele. Krediitkaardi infot edastatakse alati krüpteeritult.

Nõustute, et Te ei taastooda, duplitseeri, kopeeri, müü ega kasuta ära selle teenuse osi, teenuse kasutamist ega teenusele juurdepääsu saamist või mistahes kontakti läbi veebilehe, läbi mille teenust pakutakse kuniks Teil puudub selleks meie kirjalik luba.

Selles lepingus kasutatavad pealkirjad on ainult mugavuse eesmärgiga ning need ei piira ega mõjuta muul viisil neid tingimusi.

3. OSA – INFORMATSIOONI TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA AJAKOHASUS

Me ei vastuta selle eest, kui sellel lehel kättesaadavaks tehtav informatsioon pole täpne, terviklik või ajakohane. Sellel lehel pakutav materjal on mõeldud ainult üldinformatsiooni pakkumiseks ning sellele ei tohiks lootma jääda ega kasutada otsuse langetamiseks ilma esmaste, täpsemate, täielikemate või ajakohasemate informatsiooniallikatega eelnevalt konsulteerimata. Sellel lehel pakutavate materjalide usaldamine toimub Teie enda vastutusel.

See leht võib sisaldada ajaloolist informatsiooni. Ajalooline info ei ole praegune ning see on mõeldud ainult viitena. Jätame endale õiguse muuta iga hetk selle lehe sisu, kuid meil puudub kohustus meie veebilehel olevat sisu värskendada. Nõustute, et meie veebilehel tehtavate muudatuste jälgimine on Teie vastutus.

4. OSA – TEENUSE JA HINDADE MUUDATUSED

Meie toodete hinnad võivad ilma etteteatamata muutuda.

Jätame endale õiguse muuta ilma eelneva etteteatamiseta teenust (või mistahes osa või sisu) või lõpetada selle pakkumine.

Me ei ole vastutavad ei Teie ega mistahes kolmanda osapoole ees seoses mistahes teenuse muutmise, hinna muutmise, kõrvaldamise või pakkumise lõpetamise eest. 

5. OSA – TOOTED

Teatud tooted või teenused võivad olla saadaval ainult veebipoes. Nende toodete või teenuste kogus võib olla piiratud ning nende tagastamine või vahetamine toimub ainult vastavalt meie tagastamise poliitikale.

Oleme andnud endast parima, et meie veebipoes olevate toodete värvid ja pildid oleksid kuvatud nii täpselt kui võimalik. Me ei saa tagada, et Teie arvutiekraan kuvab värve õigesti.

Jätame endale õiguse, kuid me pole selleks kohustatud, piirata oma toodete või teenuste müüki mistahes inimesele, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Võime rakendada seda õigust juhupõhiselt. Jätame endale õiguse piirata mistahes meie poolt pakutavate toodete või teenuste kogust. Kõikide toodete kirjeldused või hinnad võivad ilma eelneva etteteatamiseta meie äranägemise järgi muutuda. Jätame endale õiguse lõpetada mistahes hetkel mistahes toote müügi. Keelamise korral tühistatakse sellel lehel tehtud toodete või teenuste pakkumised.

Me ei taga, et ühegi toote, teenuse, informatsiooni ega muu materiaalse ostu või Teie poolt saadu kvaliteet vastab Teie ootustele või et teenuse mistahes vead parandatakse. 

6. OSA – MAKSEANDMETE JA KONTO INFORMATSIOONI TÄPSUS 

Jätame endale õiguse keelduda Teie poolt esitatud tellimusest. Võime oma enda äranägemise järgi piirata või tühistada inimese, majapidamise või tellimuse kohta käivaid ostukoguseid. Nende piirangute alla võivad minna tellimused, mis on tehtud sama kliendikonto, sama krediitkaardi alt ja/või tellimused, mis kasutavad sama makseaadressi ja/või tarneaadressi. Juhul kui me muudame tellimust või tühistame selle, võime me proovida Teid sellest teavitada meili ja/või makseaadressi/tellimusel kasutatud telefoninumbri teel. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mis tunduvad meie äranägemise järgi olevat tehtud vahendajate, edasimüüjate või turustajate poolt. 

Nõustute pakkuma meile meie poes tehtavate kõikide ostude puhul praeguseid, täielikke ja täpseid ostu- ja kontoandmeid. Nõustute oma konto ja muud informatsiooni koheselt uuendama (sealhulgas Teie meiliaadress, krediitkaardi numbrid ja aegumiskuupäevad), et me saaksime Teie tehinguid ellu viia ning Teiega vajadusel ühendust võtta.

Palun vaadake üksikasjade nägemiseks meie tagastamise poliitikat: https://vitamins.ee/pages/return-policy. 

7. OSA – VALIKULISED TÖÖRIISTAD

Võime pakkuda Teile juurdepääsu kolmanda osapoole tööriistadele, mida me ei jälgi ning mille üle puudub meil igasugune kontroll või sisend.

Tunnistate ja nõustute, et me pakume taolistele tööriistadele juurdepääsu "nagu need on" ja "nagu need saadaval on", pakkumata sealjuures mingisugust garantiid, kinnitust või mistahes tingimusi. Meid ei saa pidada vastutavaks millegi osas, mis on tingitud Teiepoolsest omal soovil toimunud kolmanda osapoole tööriistade kasutamisest või nendega seonduvast.

Veebilehel pakutavate tööriistade kasutamine toimub puhtalt Teie enda riskil ning äranägemise järgi ning Te peaksite veenduma, et Te olete kolmanda osapoole pakkuja(te) poolt pakutavate tööriistade tingimustega tuttavad ning nendega nõus.

Võime pakkuda tulevikus veebilehel uusi teenuseid ja/või funktsioone (sealhulgas uued tööriistad ja viited). Taolistele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad samuti need teenuse kasutamistingimused.

8. OSA – KOLMANDA OSAPOOLE LINGID

Teatud sisu, tooted ja teenused, mis on saadaval meie teenuse kaudu, võivad sisaldada kolmanda osapoole materjale. 

Sellel lehel pakutavad kolmandate osapoolte lingid võivad Teid suunata kolmandate osapoolte veebilehtedele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta sisu jälgimise, hindamise ega täpsuse eest ning me ei anna kolmanda osapoole materjalidele või veebilehtedele või mistahes muudele kolmanda osapoole materjalidele, toodetele või teenustele mingisugust garantiid ega võta endale vastutust.

Me ei võta endale vastutust mistahes kahju eest, mis on seotud kolmanda osapoole veebilehe toodete, teenuste, allikate, sisu või muude tehingutega. Palun vaadake kolmanda osapoole poliitikad ja tavad hoolikalt läbi ning veenduge enne mistahes tehingu tegemist, et Te saate neist aru. Kolmanda osapoole toodetega seotud kaebused, nõuded, mured ja küsimused tuleb esitada kolmandale osapoolele.

9. OSA – KASUTAJA KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD ESILDISED

Kui Te saadate meile meie soovil mõne kindla esildise (näiteks võistlusest osavõtmiseks) või Te saadate ilma meiepoolse küsimiseta oma loovaid mõtteid, soovitusi, pakkumisi, plaane või muid materjale interneti, meili, posti teel või muul viisil (kokku võetuna "kommentaarid"), siis Te nõustute, et me võime iga hetk ilma piiranguteta muuta, kopeerida, avaldada, turustada, tõlkida või Teie poolt meile saadetud kommentaare mistahes meediumis muul viisil kasutada. Meil puudub kohustus (1) säilitada kommentaare; (2) maksta kommentaaride eest kompensatsiooni; (3) vastata kommentaaridele.

Me võime jälgida, muuta või eemaldada sisu, mida me peame oma enda äranägemise järgi ebaseaduslikuks, solvavaks, ähvardavaks, laimavaks, pornograafiliseks, nilbeks või muul viisil mittesobivaks või mistahes osapoole intellektuaalomandit rikkuvaks, kuid meil puudub selleks kohustus.

Nõustute, et teie kommentaarid ei riku kolmandate osapoolte õigusi, sealhulgas autoriõigused, kaubamärgid või muud isiklikud või omandiõigused. Nõustute, et Teie kommentaarid ei sisalda laimavat või muul viisil ebaseaduslikku, solvavat või nilbet materjali ega sisalda arvutiviirust või muud pahavara, mis võiks mistahes viisil mõjutada teenuse toimimist või mistahes seotud veebilehe tööd. Te ei tohi kasutada vale meiliaadressi, teeselda, et olete keegi teine või muul viisil meid või kolmandaid osapooli kommentaaride päritolu osas segadusse ajada. Te olete täielikult vastutav enda pool tehtud kommentaaride ja nende täpsuse osas. Me ei võta endale vastutust ei Teie ega kolmandate osapoolte poolt postitatud kommentaaride eest.

10. OSA – ISIKUANDMED

Teie isikuandmete esitamine meie poes toimub vastavalt meie privaatsuspoliitikale. Külastage palun meie privaatsuspoliitika nägemiseks: https://vitamins.ee/pages/privacy-policy.

11. OSA – VEAD, EBATÄPSUSED JA VAHELE JÄTMISED 

Meie lehelt või teenusest võib aeg-ajalt leida informatsiooni, mis sisaldab kirjavigu, ebatäpsusi või vahele jätmisi, mis võivad olla seotud toodete kirjelduste, hindade, reklaamide, pakkumiste, saatekulude, tarneaegade ja saadavalolekuga. Jätame endale õiguse ilma eelneva ettehoiatamiseta parandada vigu, ebatäpsusi ja vahele jätmisi ning muuta või uuendada informatsiooni või tühistada tellimusi, kui informatsioon teenuses või mistahes seotud veebilehel on ebatäpne (sealhulgas peale tellimuse esitamist).

Me ei võta endale kohustust uuendada, parandada või täpsustada teenuse või mistahes seotud veebilehe informatsiooni, sealhulgas ilma piiranguteta hinnateave, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Ühtegi teenuse või mistahes seotud veebilehe uuendamise või värskendamise kuupäeva ei tohiks võtta märgina, et kogu teenuse või seotud veebilehtede informatsioon on muudetud või uuendatud.

12. OSA – KEELATUD KASUTUSALAD 

Lisaks teistele selles teenuse kasutamistingimustes sätestatud keeldudele, on Teil keelatud kasutada lehte või selle sisu: (a) mistahes ebaseaduslikul eesmärgil; (b) paluda teistel sooritada ebaseaduslikke toiminguid või nendes osaleda; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsiaalseid või osariigi määruseid, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda meie või teiste intellektuaalomandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, süüdistada, petta, hirmutada või diskrimineerida teisi nende soo, seksuaalse orientatsiooni, usu, rahvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude tõttu; (f) esitada vale või eksitavat informatsiooni; (g) laadida üles viiruseid või teisi pahatahtlikke koode, mida võidakse kasutada, et mõjutada teenuse, seotud veebilehtede, teiste veebilehtede või interneti funktsionaalsust või toimimist; (h) koguda või jälgida teiste isikuandmeid; (i) spämmida, püüda andmeid, kasutada ämblikke, analüüsida või kraapida; (j) mistahes nilbel või ebamoraalsel eesmärgil; või (k) teenuse või seotud veebilehtede, teiste veebilehtede või interneti turvafunktsioonide häirimiseks või nendest kõrvale hiilimiseks. Jätame endale õiguse lõpetada Teil keelatud toimingute korral meie teenuse või seotud veebilehtede kasutada lubamise. 

13. OSA – GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE

Me ei taga ega garanteeri, et Teiepoolset teenuse kasutamist ei häirita, et see on õigeaegne, turvaline või veavaba.

Me ei taga, et teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed ja usaldusväärsed. 

Nõustute, et võime aeg-ajalt teenuse määramata ajaks eemaldada või tühistada teenuse mistahes hetkel ilma Teid sellest teavitamata.

Nõustute, et teenuse kasutamine või võimetus seda kasutada toimub Teie enda riskil. Teenus ja kõik tooted ning teenused, mida Teile pakutakse on (välja arvatud meie poolt väljendatud juhtudel) kasutamiseks "sellised nagu nad on" ja "nagu need saadaval on" ning me ei anna mingit garantiid ega tingimusi, ei väljendatud ega kaudseid, sealhulgas kõik kaudsed kauplemise, kaubeldava kvaliteedi, sobivuse garantiid ja tingimused kindlaks eesmärgiks, kestvuseks ja mitte rikkumiseks. 

SIA PRO-d, meie juhte, ametnikke, töötajaid, filiaale, agente, töövõtjaid, interne, tarnijaid, teenusepakkujaid ega litsentsiandjaid ei tohi mingil juhul pidada vastutavaks mistahes vigastuse, kaotuse, nõude või mistahes otsese, kaudse, juhusliku, karistusliku, erilise või tagajärjena tekkivate kaotuste puhul, sealhulgas (kuid ilma piiranguteta) kaotatud kasumid, kaotatud tulu, kaotatud säästud, andmekadu, asenduskulud või mistahes muud sarnased kahjud, põhinegu need lepingul, õigusrikkumisel (sealhulgas hooletus), rangel vastutusel või millelgi muul, mis on tingitud teenuse või teenust kasutavate toodete kasutamisest või mistahes nõude jaoks, mis on mingilgi viisil seotud teenuse või mistahes toote kasutamisega, sealhulgas (kuid ilma piiranguteta) mistahes sisu tõrked või vahele jätmised, mistahes kaod või kahjustused, mis on tekkinud teenuse või mistahes postitatud, saadetud või teenuse kaudu muul viisil saadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamisest ka siis, kui selle võimalikkusest on teatatud. Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei luba tulenevate või juhuslike kahjude korral vastutust piirata, on meie vastutus taolistes osariikides ja jurisdiktsioonides piiratud maksimaalselt seadusega võimaldatud ulatuses. 

14. OSA – KAHJUDE HÜVITAMINE

Nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma SIA PRO-d ja meie juhtorganisatsiooni, filiaale, partnereid, ametnikke, juhte, agente, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenusepakkujaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, interne ja töötajaid ohutuna mistahes nõude eest, sealhulgas põhjendatud advokaaditasud, mis on tehtud mistahes kolmanda osapoole poolt tingituna nende teenuse kasutamistingimuste või dokumentide rikkumisest või mistahes seaduste või kolmanda osapoole õiguste rikkumisest.

15. OSA – ERALDATAVUS

Juhul kui mistahes nende teenuse kasutamistingimuste säte osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või mitte rakendatavaks, rakendatakse taolisi sätteid sellegipoolest kohaldatava seadusega võimaldataval määral ning mitte rakendatav osa katkestatakse, kuid see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust või rakendatavust.

16. OSA – LÕPETAMINE 

Osapoolte kohustused ja vastutused, mis olid olemas enne lõppkuupäeva, jäävad peale selle lepingu lõppemist mistahes eesmärkide jaoks alles.

Need teenuse kasutamistingimused kehtivad kuniks Teie või meie need lõpetame. Võite need teenuse kasutamistingimused iga hetk lõpetada, andes meile teada, et Te ei soovi meie teenuseid enam kasutada või kui Te lõpetate meie lehe kasutamise.

Kui meile tundub, et Te ei suuda või kui me kahtlustame, et Te pole suutnud nendest teenuse kasutamistingimuste sätetest kinni pidada, siis võime me lepingu ilma eelneva etteteatamiseta lõpetada ning Te jääte vastutavaks mistahes võlgnetavate summade eest ning me võime takistada Teil oma teenustele (ja mistahes nende osadele) juurdepääsu saamast.

17. OSA – KOGU LEPING

Kui me ei suuda mistahes õigust või nende teenuse kasutamistingimuste sätet rakendada, siis ei tähenda see, et me taolisest õigusest või sättest loobume.

Need teenuse kasutamistingimused ja mistahes muud meie poolt sellele lehele või seoses teenusega postitatud poliitikad või kasutuseeskirjad moodustavad täieliku lepingu ja arusaamise Teie ja meie vahel ning need valitsevad Teiepoolset teenuse kasutamist, asendades mistahes varasemaid või samaaegseid lepinguid, kommunikatsioone ja ettepanekuid, olgu need suulised või kirjalikud, Teie ja meie vahel (sealhulgas, kuid mitte ainult teenuse kasutamistingimuste varasemad versioonid). 

Nende teenuse kasutamistingimuste mistahes mitmetähenduslikku tõlgendamist ei tohi kasutada seda koostanud osapoole vastu.

18. OSA – REGULEERIV SEADUS

Neid teenuse kasutamistingimusi ja mistahes eraldi kokkuleppeid reguleerivad Läti Vabariigi seadused.

19. OSA – TEENUSE KASUTAMISTINGIMUSTE MUUDATUSED

Saate sellelt lehelt vaadata iga hetk teenuse kasutamistingimuste kõige värskemat versiooni.

Jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada oma enda äranägemise järgi mistahes nende teenuse kasutamistingimuste osa, postitades sel juhul meie veebilehele uuendused ja/või muudatused. Meie veebilehe perioodiline muutuste osas kontrollimine on Teie vastutus. Teiepoolne jätkuv meie veebilehe või teenuse kasutamine peale mistahes muudatuse postitamist tähendab nende teenuse kasutamistingimuste muudatustega nõustumist.

20. OSA – KUPONGIKOODID

Kupongikoode võib saada meie kampaaniate raames sotsiaalmeedia platvormidest, nagu Facebook ja Instagram. Neid võib leida ka sotsiaalmeedia mõjutajatega seotud lehtedelt, millega me koostööd teeme. 

Kupongikoodi lunastamiseks tuleb maksma minnes sisestada kupongikood vastavasse kasti ning vastav allahindlus võetakse kvalifitseeruva ostu korral lõpphinnast automaatselt maha.

Kui Te ei suuda ostu ajal nimetatud viisil kupongikoodi sisestada, ei ole ost allahindluse jaoks sobilik. Allahindlust ei saa nõuda peale Vitamins.ee poest ostukinnituse saamist.

Kupongikoodid kehtivad ainult toodete puhul, mis ei ole ostu hetkel allahinnatud. Võite kasutada kupongikoodi ostukorvi puhul, mis sisaldab nii allahinnatud kui ka ilma allahindluseta tooteid. Sel juhul rakendatakse allahindlust ainult ilma allahindluseta toodetele. 

Igat kupongikoodi saab kasutada ainult korra, kui ei ole teisiti määratud. Iga kord saab kasutada ainult ühte kupongikoodi ja seetõttu ei saa seda kombineerida teiste kupongikoodide pakkumistega.

Jätame endale õiguse peatada kupongikoodide kasutamise ilma eelneva hoiatuseta mistahes hetkel.

21. OSA – KINKEKAARDID

Vitamins.ee poest saab osta kinkekaarte väärtusega 5€, 10€, 20€ ja 50€ ning neid saab kasutada ainult meie veebipoes võrdväärse hinnaga toodete ostmiseks. Palun külastage kinkekaardi ostmiseks tootelehte ja lisage see endale ostukorvi.

Kinkekaart väljastatakse peale makse kinnitamist automaatselt meili teel, sisaldades linki kinkekaardi juurde. Link viib Teid lehele, kust leiate ainulaadse koodi, mille saab sisestada enne maksma minemist, peale mida lisatakse kinkekaardi saldo Teie tellimusele. 

Kinkekaardid aeguvad 365 kalendripäeva jooksul alates hetkest, mil Te need meili teel kätte saite. 

Kui tellimuse väärtus on kinkekaardi väärtusest väiksem, jääb allesolev summa Teie kinkekaardi kontoseisule, mida saab kasutada tulevaste Vitamins.ee ostude jaoks. Allesolevat summat ei hüvitata, seda ei saa vahetada raha vastu ning seda saab kasutada ainult meie veebipoe tulevaste tellimuste jaoks. Võtke palun vaba jäägi teada saamiseks meiega ühendust aadressil info@vitamins.ee, lisades ka oma kinkekaardi koodi. Vaba jääki kasutajaprofiili alt vaadata ei saa.

Kui tellimuse väärtus on kinkekaardi väärtusest suurem, annab meie makseleht Teile sellest teada ning arvutab välja maksesumma, mis tuleb lisaks kinkekaardi väärtusele juurde maksta. Tellimuse edukaks sooritamiseks tuleb teha ühte saadavalolevat maksemeetodit kasutades täiendav makse, mis kataks puudujäägi, järgides sama protsessi nagu tavalise tellimuse korralgi.

Hüvitist saab küsida ainult kinkekaartide puhul, mida ei ole täielikult või osaliselt lunastatud.

Saate küsida kinkekaardi täielikku hüvitamist, võttes meiega ühendust aadressil info@vitamins.ee ning lisades oma kinkekaardi koodi ja kasutaja info.

22. OSA – KONTAKTANDMED

Teenuse kasutamistingimusi puudutavad küsimused tuleks saata meile aadressile info@vitamins.ee.